Låt mig säga så här: – De flesta människor tror att man har gjort allt man kan när vi låtit en invandrare i Sverige genomgå utbildning i Svenska för invandrare. Det har man inte gjort säger jag. Minns du språklektioner i engelska i skolan, det fanns alltid någon som hade ett undermåligt uttal och melodi. Det hängde nödvändigtvis inte ihop med att samma person hade dålig grammatik eller ett dåligt ordförråd. Man blev oavsett betygsatt och bedömd, snarare för sin skriftliga grammatiska kunskap än sättet att tala, föra sig och kommunicera.

Uttalsträning, språkträning och integration

Dessa hänger ihop i Sverige idag. Vi måste arbeta med integrationen aktivt. Det räcker inte att sätta 40 människor i ett rum med en lärare i Svenska som andraspråk. Dessa 40 människor har olika nationalitet, olika bakgrund, har olika utbildningsnivå och därmed olika förutsättningar. Med detta menar jag inte – Skjut Svenska för invandrare i sank. Det är en nödvändighet och framförallt en rättighet. Men det är just det som är problemet, Utbildningen i Svenska är framtagen för att vara en rättighet snarare än en lösning och en möjlighet. Det är idag en förutsättning i Sverige och många andra länder att vi arbetar med aktiv integration på alla nivåer, enskild individ, företag, förening, stat, landsting osv. I detta ligger det ett ansvar på de som ska integreras, att aktivt vilja och välja att bli integrerade men också att enskilda individer och näringsliv med fler ställer upp och väljer aktiv integration. En stor del i detta ligger i uttalsträning för invandrare, flyktingar och nysvenskar. Företaget Självbildarna har gjort slag i saken, sprunget ur näringslivet, genomför de uttalsträning och uttalsutbildning för invandrare i Sverige.

Logopeder, logonomer och voice coaches

Enligt Självbildarnas tes kan man inte arbeta med uttal och språkmelodi endast med lärare som kompetens i svenska som andraspråk. Man måste jobba i mindre grupper med uttalsträning för invandrare. Detta är en mycket mer sofistikerad och enskilt individanpassad teknik som snarare handlar om logopedi och förmågan att använda sin röst. Självbildarnas utbildare är utbildade och legitimerade logopeder. Vi arbetar med uttalsträning och uttalsutbildning i mindre, kvalitativa grupper där fokus ligger på deltagarnas förutsättningar och utbildningen är kopplat till deltagarnas intresse och vardag. Fokus ligger ofta på branschterminologi för att öka kommunikationsförmågan på arbetsplatsen.

Självbildarna är ett socialt entreprenörsinitiativ och är också det initiativ jag är mest stolt över bland mina entreprenörsprojekt.