Samtliga bolag vi driver har gjort åtgärder för att genomföra sin verksamhet på distans. Vi följer således folkhälsomyndighetens krav och rekommendationer. Exempelvis så har Telisol satt all personal på att arbeta hemifrån. Detta gjordes redan den 19 mars.

Det som provocerar mig är alla organisationer jag ser, möter och hör om som INTE gör det man, enligt folkhälsomyndigheten, ska. Jag pratar inte om företag/människor som arbetar och jobbar i miljöer där man måste vara på plats. All heder åt er! Jag pratar om ekonomiavdelningar, administrativa avdelningar och liknande som fortfarande kräver att deras personal är på plats. Det svaret jag ibland får är att man är rädd att personalen bara ska göra 50% av sitt arbete på grund av att mycket annat lockar, som att åka skidor. Men snälla ni… Det problemet har du nog när personalen är på plats också. Det är ju ett personlighetsdrag inte något som blommar ut i Coronatider!

Vi har hanterat krisen genom att agera proaktivt. Vi försöker ligga steget FÖRE folkhälsomyndigheten. Varför ska då andra genom dålig handlingskraft dels riskera människoliv? Dels förlänga karantänen för oss som tagit informationen på allvar. Information som kommer från den källa som det är bestämt att vi ska lyssna på.

Snälla! Var proaktiva, ta mer ansvar än vad ni tror krävs!

Just nu förbereder exempelvis Telisol för tiden efter karantänen. På Telisol vet man att många kommer att behöva arbete / jobb i Kristianstad efter att detta är över. Det är det ansvaret Telisol nu MÅSTE ta.