Jag har under en längre period varit i ett läge i livet där jag behövde få känna mig som en entreprenör igen, känslan av att få starta ett företag från början igen. Min drivkraft har aldrig varit ekonomiska medel utan kampen som uppstår när jag ska bygga ett företag som, enligt mig, är bättre än alla de som fanns tidigare. Jag hittade denna utmaning i Ajax larmsystem och jag kan meddela att det är precis lika svårt som vanligt och lika mycket arbete.

Privatmarknaden – Outforskad mark

Att bygga ett företag som har konsumenter som en av målgrupperna har varit en helt ny erfarenhet för mig. Det är också på många sätt svårare än att arbeta mot företag. Konsumenter är för det första oerhört priskänsliga och man går oftast till överdrift när det handlar om att hitta den absolut billigaste produktleverantören. Designlarm är absolut inte byggt för att vara billigast på marknaden, det är byggt för att vara bäst, ge kunden mer för pengarna och få kunderna att uppleva att de fått det bästa bemötandet som går att få, oavsett bransch. Vi har dock adresserat samtliga problem som finns på larmmarknaden som vi själva kände av som privatkunder. Vi har gett våra kunder möjligheten att köpa och äga ett larm, helt fritt från abonnemangskostnader. Vi har gett kunderna möjlighet att ha det larm som de faktiskt behöver och vill ha.

Designlarm - Hem och företagslarm

Företagslarm – Där jag känner mig hemma

Egentligen har larmbranschen samma problem som konsumentsidan. Företagslarm är för små, för osäkra och öppna för insiderbrott. De larm vi levererar till företag är väl tilltagna och enormt effektiva. De skapar trygghet oavsett om det gäller inbrott, brand och vatten. Det märks dock att många företag inte skyddar sig mot samtliga dessa hot. Beslutsfattaren kommer, nästan aldrig, att säkra upp företaget med samma noggrannhet som i det privata hemmet. Problemet med att ha ett svagt larmskydd på företaget är att konsekvenserna av ett inbrott, brand eller vattenskada kan innebära enorma vinstförluster för företaget. Utöver detta så är självrisken oftast gigantiskt i jämförelse med privatkundernas. Det som är positivt med företag är att när de väl är medvetna om möjligheten som Designlarm ger dem så är de faktiskt beredda på att betala för såväl funktion som service och support. Vi har skrivit en större artikel om företagslarm här

Ajax Företagslarm

En svår marknad

Det som tyvärr avspeglar sig i både larmbranschen och i Ajax som larm är att det finns en del, enligt mig, oseriösa onlineåterförsäljare. Dessa kännetecknas av att de:

  • Inte är utbildade och certifierade av Ajax
  • Säljer produkter som utgått ur sortimentet
  • Säljer gamla lagervärmare som har gammal mjukvara
  • Inte ger något mervärde för kunden förutom att dumpa priserna
  • Gråimporterade enheter (Hur garantiärenden ska fungera på dessa vet jag inte)

När vi byggde Designlarm så var det otroligt viktigt för oss att vi hade allt på plats. Detta medförde att vi redan i starten:

  • Arbetade direkt mot Ajax
  • Blev utbildade och certifierade partners och återförsäljare av Ajax
  • Blev polisgodkända larminstallatörer

Vi har dessutom skapat ett företag och en larmleverantör som ger kunden marknadens, i särklass, bästa kundupplevelse.

Mina egna utmaningar

Jag har aldrig tidigare agerat VD i ett bolag och Designlarm har heller ingen utpekad VD. Däremot gör jag VD jobbet till mångt och mycket. Det ansvaret är ett nytt område för mig och jag måste säga att jag gillar delar av det, andra delar avskyr jag. Att personligen ansvara för och ha koll på bank, bokföring och avtal är rätt okej men det tar tid. Jag trivs som vanligt bäst med affärsutveckling och sälj. Där är jag, naturligt hemma. Jag har, tyvärr, kvar mina dåliga sidor som jag måste vända på. Jag tar för mycket plats och tar på mig alla arbetsuppgifter för att ha kontroll på läget.

Uppdaterar om utvecklingen //Jakob