Alla fokuserar på allt det negativa, alla sprider olika information och ser det som sitt ansvar att sprida denna information. Idag är nog 9 av 10 inlägg i sociala medier om Coronaviruset och vi vet fortfarande inte vad som är bäst, att isolera eller inte. Nu ska jag fokusera på det positiva, inte i Corona, utan på det som imponerar på mig i tider som denna.

Jag är inte aktiv i Telisol på det sätt jag en gång var. Telisol drivs av andra och bevisligen mycket bättre och mer kompetenta människor än vi som grundare var (sa jag och sänkte mig själv helt).

Mario Persi, VD, gick i veckan ut och informerade våra anställda om att vi flyttar hem. 40 anställda ska således arbeta hemifrån. Skillnaden är att Mario INTE fokuserar på hur farligt det är, hur smittsamt det är, hur tufft det är och kommer att bli. Han fokuserar på att lugna och trygga. Han pratar om tillväxt i tuffa tider, att expandera. Han gör inte detta av vinning för sig själv utan för att han tror och vet att detta kommer att ske. Han gör det också för att han är rädd om de anställda på Telisol.

Avslutningsvis så vill jag tillägga att vår VD, Mario Persi, är yngre än mig, kanske har mindre erfarenhet än mig. MEN, hade jag haft 1% av hans ledaregenskaper så hade jag varit nöjd.

Mario Persi, VD, Telisol