United Gazelle förverkligar fysiska produkter

Det finns många idéer därute som både kan och borde realiseras. Men det är få människor som kan komma på en idé, ta fram en färdig produkt och göra den tillgänglig på marknaden. På grund av processens komplexitet förblir många innovationer bara idéer eller fallerar på grund av okunskap om produktutveckling och marknadsanpassning.

Tillsammans tar vi fram en prototyp, finansierar och hjälper dig med allt för att ta produkten till marknaden. Oavsett vad du behöver hjälp med så löser vi det. Nedan visar vi exempel på de kompetenser vi idag kan bistå med.