Rösta på vad du vill! Vad fan spelar det för roll?

(Nu slår Jakob Svärd in öppna dörrar, får Jesus komplex och startar en sekt!)

Jag är och förblir delvis förstörd av min uppväxtmiljö. Jag är uppväxt med 40-talist föräldrar som lärt mig vikten av att vara duktig och skötsam, bra utbildning, bra arbete, fint hus osv. Jag säger inte att det är fel att vara duktig eller att själv kunna arbeta för att bo i ett fint hus på ett ställe där du faktiskt vill bo, det är bara det att mina föräldrar glömde att lära mig vikten av att ge och bidra till andra människor, samhället och världen.
Jakob Svärd
Jag och min storebror Fredrik, c:a 1980

Om jag röstar på ”rätt” parti så blir det bättre

Så är jag alltså upplärd. Rösta rätt, låt andra ta ansvar, själv kan jag inte göra skillnad. Detta innefattar de flesta människor oavsett vad du röstar på. Är du egen företagare, röstar du på moderater, vill du inte/kan inte arbeta röstar du på vänsterkanten och är du rädd för invandringsutvecklingen så röstar du på Sverigedemokraterna. Vi står således oss själva närmst.

Att lära om

Jag brukar säga att jag började lära om när jag blev pappa. Det var först då jag på allvar började ifrågasätta det jag lärt mig under min uppväxt. Detta är naturligtvis inget unikt, jag tror att alla föräldrar går igenom samma process.

Göra skillnad

Jag röstar naturligtvis, inte enkom för att jag ska få det bättre själv och på grund av vad jag anser är det bästa för vårt land, utan för att det är en demokratisk skyldighet, inte rättighet. För 1 ½ år sedan bestämde jag mig dock för att förändra mitt beteende till att själv försöka göra skillnad, och skillnad gör jag inte genom att enbart rösta! Göra skillnad gör jag genom att agera annorlunda mot min omgivning och det samhälle jag lever i.

Jag började enkelt

Jag har inte sett filmen Pay it Forward, men förstår att det handlar lite om samma sak. Jag bestämde mig för att göra en medveten god gärning varje dag. Det behövde inte handla om att skänka pengar, hjälpa en tant över gatan osv. Enkla saker, när jag var på väg genom en dörr och en okänd människa skulle igenom samma men var relativt långt bakom mig, så väntade jag, höll upp dörren, tittade personen i ögonen och hälsade. Jag började också berömma människor i min omgivning snarare än att kritisera dem.

Telisol Outlet

Jag började efter sommaren att arbeta med identiteten på företaget Telisol, vad står vi för, varför är vi det bolag vi är och vilket bolag vill vi vara. Vi arbetade med detta inom hela bolaget och under hösten kom vi fram till att vi skulle starta en auktionssida i Telisols regi som auktionerade ut telefoner till förmån för hemlösa. Projektet är igång och du kan läsa om det på Telisol och Telisol Outlet.

Att skänka pengar, vad betyder det?

De är ju det Telisol gör, vi skänker pengar så att någon annan kan ta ansvar. Det är ju bra att vi ger resurser till någon som kan hjälpa hemlösa att få en bättre vardag men det är egentligen inget eget engagemang. Telisol kommer att fortsätta att driva Telisol Outlet men vi måste också vidga vår vision, sträcka den lite längre.

Att förändra en självbild

Så här ser jag och Telisol på vårt arbete idag: Bra, vi skänker pengar, vi belyser problemet och vi har en identitet, men vi MÅSTE gå längre. Målet är inte att vi ska lösa hemlöshetsproblematiken utan att bevisa att det går att lösa den!

Om vi kan förändra en människas liv, en människas självbild så har vi nått målet. Alltså, kan vi, Telisol, aktivt arbeta med EN person som lever i hemlöshet. Hjälpa till och eventuellt bekosta rehabilitering och stöd (Samt vara stöd som organisation och individer). Hjälpa till att ordna ett boende och naturligtvis erbjuda en anställning på Telisol. Jag pratar då inte om en, av samhället, bekostad anställning*, utan om en riktig anställning med marknadsmässig lön och en anställning där personen i fråga faktiskt behövs.

Om vi hade uppnått detta så anser jag att vi som organisation har hjälpt att upprätta EN människas självbild och då hade vi bevisat att alla bolag kunde göra samma sak. Om vi når det målet, då är i alla fall jag nöjd!

Kom inte dragande med det gamla gnället!

– Det är lätt för dig att säga, du och ni som har resurser. Människor som inte har det eller är ett företag har inte den möjligheten. Bla, bla, bla… Kom inte heller med att detta är grunden i all religion och så vidare. (Jag har aldrig läst bibeln, men kanske borde göra det)

Det handlar om att bidra med vad man kan! Har du inte pengar och resurser så kan du alltid försöka vara vänlig, se din omgivning. Man ska bara försöka göra något bättre själv och inte förvänta sig att andra gör det.

Om varje människa som anser sig ha det bra, tar ansvar för en människa som har det sämre så hade nog världen varit bättre!

* Jag vill här förtydliga att jag och Telisol tar fullständigt avstånd från företag som arbetar med statligt finansierade anställningar med strategin att aldrig anställa personen, det är inte bara ett brott mot samhället utan mot den individ som blir ”anställd”, här pratar vi om att exploatera en människa!