Hyckleri, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)!

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Socialdemokrat i Malmö, går nu ut i media och förkastar att 2 utbildningskoncerner i Malmö har fuskat med SFI utbildningar. Ja, det kan man ju göra. Det är omoraliskt att fuska med SFI utbildningen. Frågan är: – Varför visste ni inte detta innan, när sanningen legat framför er hela tiden?

Som grundare av Självbildarna har jag skrivit otaliga krönikor och nyhetsinlägg om just detta fenomen. Jag och företaget har de senaste 2 åren hävdat att SFI måste reformeras från att vara en utbildning som är formgjuten sedan skapandet, som eventuellt hade en relevans på 60 och 70 talets arbetskraftsinvandring. Idag har SFI i princip tappat sitt värde och sin funktion helt. Självbildarna genomför inte SFI utbildningar utan arbetar med människor som vill och behöver lära sig att prata och kommunicera på svenska.

”I princip ALLA som gått vår utbildning är arga och frustrerade under utbildningens gång, man säger: -”Varför berättade de inte detta på SFI, Varför lärde vi oss inte detta?”

Svaret är enkelt, SFI är en volymprodukt, en gigantisk intäktskälla för utbildningsföretagen. Det handlar om att examinera så många som möjligt på kortast möjliga tid till lägsta interna kostnad och till högsta möjliga vinst. Enligt vissa av våra deltagare så examineras människor som inte ens klarat av kursen.

Jag har försökt få till ett möte med bland annat Katrin Stjernfeldt Jammeh, hon skickade en sekreterare och sen hörde vi inte av någon från Socialdemokraterna. Vi upplyste på mötet om problematiken, att vi hjälpte människor att komma i arbete, att komma in i samhället genom att ge dem språket. Vi upplyste om hur SFI fungerar, att det är volymprodukt som hjälper väldigt få människor och att man dessutom misskötte dessa genom att ha obehöriga lärare, fusk på examineringar osv. Företagen visade resultat som inte var och är riktiga. Ett bra sätt att på kort sikt behålla sina avtal och framstå som kompetenta.

”Det är otroligt upprörande. En skandal. Skattebetalarnas pengar har inte använts till livsviktig utbildning utan till att fuska sig till vinster.” Instämmer Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) (Läs hela artikeln)

Denna ”skandal” som de socialdemokratiska politikerna pålyser är ju ett rent hyckleri från politikernas sida. När det står människor och företag som både i tal, skrift och media berättar hur det fungerar. Då lyssnar man inte, tar inte mötet. När tidningarna granskar det då är det lätt att säga att det är omoraliskt av företagen att agera som de gjort. Det är omoraliskt och ett stort hyckleri att veta om problematiken och sedan peka finger mot de företagen man handlar av. De är ju själva en del av problematiken.

Självbildarna är ett opolitiskt företag och tar inte partiställning men i detta fallet så måste jag faktiskt berömma Torbjörn Tenghammar (M) och Josefin Anselmsson (M) med flera som omgående tog mötet med oss, lyssnade och framförallt: ”Man har fortsatt kommunicerat med varandra snart 2 år. Torbjörn Tenghammar och kommit med frågor till oss och vi till honom.